Kruisling

De Limousin effectief voor kruising met alle rassen!

Keuring

De Limousin schittert op iedere keuring!

Natuurbeheer

De natuur effectief begraast door de zelfredzame Limousin!

Genetica

De Limousin voor een vroegrijp vleeskarkas x superieure moedereigenschappen x makkelijk afkalven!

Genomics

Limousin Genomics onderzoek: snelle selectie van de beste ras-eigenschappen! Aanvraag voor testen via LSN.

Veelzijdige Limousin

De veelzijdige Limousin van vandaag!

Historie

De historische Limousin: vroeger productief, vandaag lucratief!

Cot roept inzenders op om broutards aan te melden voor 27 november

Het COT roept inzenders van slachtstiertjes op om voor 20 november as. broutards op te geven voor de veiling van 27 november. Let op: Inzenders kunnen deze Nederlandse broutards (tussen 7 en 12 maanden) aanmelden tot en met zaterdag 20 november. De procedure hiervoor is simpel. Inzenders melden hoeveel slachtstiertjes er zijn om geveild te worden en maken een korte video van de stiertjes. De stiertjes behoeven niet fysiek te worden ingezonden en blijven op…