Gezondheidsstatus

(Kopij/informatie grotendeels van de Gezondheidsdienst voor Dieren)

Het Limousin Stamboek Nederland promoot een goede en gecontroleerde gezondheidsstatus onder haar leden Limousinhouders. U kunt veel voordeel bekomen wanneer u op uw bedrijf de bekende rundveeziektes voorkomt.

De meest voorkomende aandoeningen in Nederland zijn IBR, Leptospirose, Paratuberculose en BVD. Hieronder vindt u de werkwijze om aan de verschillende programma’s van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) deel te nemen.

 

IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis):

IBR staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de weerstand van een koppel koeien aantast en zo schuil kan gaan achter bijvoorbeeld productiedalingen of vruchtbaarheidsproblemen. Op deze manier kan de infectieziekte onopgemerkt veel schade veroorzaken. Wilt u IBR op uw bedrijf effectief bestrijden en erkend IBR-vrij worden? Kies dan voor IBR-vrij Certificering bij de GD. Na bloedonderzoek verwijdert u eventuele met IBR besmette dieren van uw bedrijf. Vervolgens bewaakt u uw vrij-status eenvoudig door periodieke (bloed)monstername van de dieren.

Tien wetenswaardigheden over IBR:

 1. Het IBR-virus familie is van het virus dat een koortslip veroorzaakt bij de mens;
 2. Een rund na IBR-infectie het virus inwendig levenslang met zich meedraagt (en maar heel af en toe kortdurend uitscheidt);
 3. Vaccinatie tegen IBR beschermt tegen klinische verschijnselen;
 4. Dier-dier contacten de belangrijkste besmettingsroute van het IBR-virus is;
 5. IBR uw bedrijf binnen kan komen via de aankoop van (besmette) runderen;
 6. IBR uw bedrijf binnen kan komen door runderslijm op handen, overall, laarzen en materialen;
 7. De wind en vogels nauwelijks een rol spelen in het infectie-risico van IBR;
 8. Schapen het IBR-virus niet overbrengen op runderen;
 9. 90% van de IBR-infecties op rundveebedrijven zonder zichtbare verschijnselen verloopt;
 10. Dat een gevoelig rundveebedrijf na infectie met IBR tot ruim 2 maanden infectieus kan blijven voor andere bedrijven?

Lees verder op: http://www.gddiergezondheid.nl/ibr

Leptospirose:

Leptospirose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Leptospira Hardjo. Een infectie met de L. Hardjo-bacterie kan zich uiten in een plotselinge daling van de melkproductie en afwijkende melk in één of meerdere kwartieren. Daarnaast bestaat er een chronische vorm waarbij abortus optreedt. Een infectie zal vaak zonder symptomen verlopen. Binnen een bedrijf verspreidt de infectie zich vooral door het opsnuiven van urine bij dieren die aan een (tochtige) koe snuffelen. Daarnaast spelen met urine verontreinigde waterbakken en besmette (pinken)stieren een rol.

Leptospirose is een vervelende ziekte die bij koeien kan leiden tot productiedaling en verwerpen. Maar belangrijker nog, de ziekte is een zoönose en is dus overdraagbaar van dieren op mensen. Juist dat maakt bestrijden extra noodzakelijk.

Zoogkoeienhouders kiezen voor certificering uit preventieoverwegingen. Zij willen besparen op ziektekosten (verwerpen/slap geboren kalveren) en hun dieren vrij kunnen verhandelen. Maar ook zoogkoeienhouders willen niet het risico lopen dat zij door de omgang met besmet vee leptospirose oplopen.

Lees verder op: http://www.gddiergezondheid.nl/lepto

 

BVD:

BVD staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de weerstand van een koppel koeien kan aantasten en zo ook 'schuil' kan gaan achter problemen als mastitis, klauwaandoeningen, luchtwegproblemen, zwakke kalveren, verwerpers of een onregelmatige tussenkalftijd. BVD is een verraderlijke infectieziekte, vaak onopgemerkt aanwezig op rundveebedrijven en ook de veroorzaker van 'vage' klachten.

Lees verder op: http://www.gddiergezondheid.nl/bvd

 

Paratuberculose

De darmziekte paratuberculose komt op een groot aantal rundveebedrijven voor. De ziekte blijft lang onzichtbaar en zorgt voor grote schade. Het is daarom goed uw bedrijfsstatus te kennen en preventieve maatregelen tegen insleep en verspreiding te nemen. Runderen met paratbc ontwikkelen een ongeneeslijke darminfectie. Doordat de ziekte zich traag ontwikkelt, is hij moeilijk op te sporen. Een besmet rund gaat vaak pas verschijnselen vertonen op een leeftijd van drie tot zes jaar.

Die verschijnselen zijn achtereenvolgens:

 • Daling van de melkgift met tien tot twintig procent
 • Afnemende conditie, ondanks goede eetlust
 • Te laag geboortegewicht van de kalveren
 • Uiteindelijk aanhoudende diarree, verdere daling van de melkgift, vermagering en sterfte.

Lees verder op: http://www.gddiergezondheid.nl/paratbc-aanpak

Advertentie Adverteer bij ons!