Ingenomix

Het is niet zonder reden dat het Limousin Stamboek Nederland het Franse stamboek heeft benaderd om deel te nemen aan hun intensieve Limousin genomics programma. Wij zijn ervan overtuigd dat deze positieve ontwikkeling de toekomst is voor een succesvolle fokkerij en dit initiatief heeft geleid tot het moment dat het LSN door het gerelateerde bedrijf Ingenomix in april 2015 als distribiteur is aangesteld voor Nederland om deze testen te kunnen uitvoeren. U kunt het LSN stamboek benaderen voor een Ingenomix Evalim test van uw dieren.

Om een effectieve selectie toe te passen op een Limousinkudde moeten de beste fokkwaliteiten van zowel vader als moeder optimaal worden geoptimaliseerd en gecombineerd. Deze selectie is het uitdagende opgave voor iedere serieuze fokker, want de meest essentiële fokwaarden zijn niet van het exterieur af te lezen en alleen door achteraf nakomelingen uitgebreid te testen kunnen deze fokeigenschappen in kaart worden gebracht.
Dat is een langdurig, intensief, maar ook een zeer kostbaar proces. Zo moeten kalveren op verschillende leeftijden gewogen worden en allerlei andere gegevens periodiek worden vastgelegd alvorens de bijeenverzamelde data kan worden geanalyseerd tot meetbare fokwaarden. Pas nadat de fokwaarden in kaart zijn gebracht geeft de informatie handvatten om selectie toe te passen. In veel gevallen duurt dit proces maar liefst een aantal jaren.

Limousin Stamboek Nederland promoot daarom het Franse Limousin genomics systeem en interpreteert deze waarden gecombineerd met een exterieur beoordeling in haar geautomatiseerd systeem. De huidige genomics technologie ontwikkelt zich razendsnel en resulteert in verbazingwekkende oplossingen om fokwaarden van een dier reeds op zeer jonge leeftijd vast te stellen en kan op geen andere manier worden geëvenaard. Door middel van een eenvoudig haarmonster wordt het DNA geanalyseerd op typische fokeigenschappen en gecorreleerd binnen een enorme database met gestandaardiseerde gegevens. Deze "Evalim test" wordt door middel van het haarmonster in Frankrijk door het bedrijfsonderdeel van het Franse Limousinstamboek, nl. Ingenomix, uitgevoerd. Het DNA-onderzoek van het haarmonster uit de staart van een dier geeft relatief nauwkeurige informatie over de fokkwaliteiten afkalfgemak, groei, bespiering, skeletontwikkeling, melkgift, afkalfgemak van dochters en het beenwerk van het dier. Wanneer deze "inwendige" fokwaarden worden gecombineerd met exterieureigenschappen, kan op zeer korte termijn een effectieve selectie binnen de kudde worden toegepast.

De voordelen van de Evalim genomics test op een rijtje:

  • Eenvoudige en effectieve selectie, al meteen vanaf de geboorte of een dier wordt aangehouden voor de fokkerij of niet;
  • Vergelijking met meer dan 3000 Franse stieren;
  • Mogelijkheid om fokkwaliteiten te optimaliseren door deze vroegtijdige selectie;
  • Geen investering in een weegschaal of intensieve arbeid van de fokker;
  • Geen technische arbeidskosten op locatie voor het Limousin Stamboek Nederland;
  • De mogelijkheid om resultaten online te raadplegen op de website van Limousin Stamboek Nederland;
  • Een duidelijke meerwaarde voor dieren waarvan de Evalim fokwaarden bekend zijn.

 

Limousin Stamboek Nederland stelt aan haar leden als voorwaarde voor deelname aan het predicaatsysteem dat alle fokstieren die voor de geregistreerde fokkerij worden ingezet, een Evalim test moeten ondergaan. Uiteraard kunt u ook van uw koeien en van al uw andere dieren waarvan u de fokwaarden wilt vaststellen laten teste. Hoe meer u dieren laat testen, hoe betere u de selectie kan toepassen op uw kudde en hoe meer resultaten u kan behalen. Zo bevorderen we de raskwaliteit en de hoge standaard van de Limousin.

Graag gebruik maken van de genomics analyse?

Om gebruik te maken van de genomics analyse kunt u het Orderformulier Genomics analyse invullen en opsturen naar onderstaand adres.

Limousin Stamboek Nederland
T.a.v. Genomics analyse
Hertzweg 3
2952 BA Alblasserdam

Bekijk hier de prijslijst PDF (352KB)

Download hier het orderformulier Genomics analyse PDF (706KB)

 

Advertentie Adverteer bij ons!