Verenigingsreglement

Huishoudelijk reglement van het LIMOUSIN STAMBOEK NEDERLAND

 

 1. Limousin Stamboek Nederland

 

Vakgebieden

Het Limousin Stamboek Nederland kent drie vakgebieden:

 1. Fokkerij;
 2. Markt en Promotie;
 3. Maatschappelijke diensten.

 

De vakgebieden en het bestuur

De vakgebieden zijn onderverdeeld in bestuur portefeuilles en ieder vakgebied kent een of meer verantwoordelijke stamboekbestuurders. De verantwoordelijke bestuurders worden onderling benoemd door het bestuur van het Limousin Stamboek Nederland. Het bestuur kan een (tijdelijke) commissie uit het ledenbestand samenstellen om activiteiten uit de verschillende portefeuilles waar te nemen.

 

 1. Het Ras

 

Standaard van het ras

De standaard van het Limousinras is als volgt: (uitgelicht in de brochure “technische gids Limousin keuring”)

 1. De kleur van de vacht moet bij de geboorte worden opgegeven als “eenkleurig rood”;
 2. De verschijning van de vacht moet voor de zichtbare beleving levendig en rood-bruin in voorkomst zijn, niet te donker, niet te licht;
 3. Er zijn lichtere accenten onder de buik- het achtervlak van de dij (spiegel), rond de anus en scrotum of kling, de omgeving van de uier van de koe en het uiteinde van de staart;
 4. De kop moet gedrongen, kort en voldoende breed zijn, voorhoofd en neus breed, met lichte kringen rond ogen en neus, voor zover aanwezig niet te zware horens, naar voren gebogen en aan de uiteinden licht opgericht;
 5. Een relatief korte nek;
 6. Voldoende spanning in een rechte rug;
 7. Een correcte been-stand;
 8. Een soepele dunne huid;
 9. Een brede, ronde borst met gewelfde ribben;
 10. Een diep karkas over de gehele lengte van het lichaam;
 11. Een breed bekken, vooral bij de zit-beenderen, niet te veel gekanteld;
 12. Een correcte staartinplant, niet te hoog en niet te diep, met brede heupen;
 13. De voorhand goed gespierd, brede borst, brede rug met een zichtbare bespiering;
 14. De achterhand zwaar en diep, ronde bil en een breed spronggewricht.

 

Afkeurende factoren

Redenen voor afkeuren zijn:

 1. Alle eigenschappen van rasomschrijving die in onvoldoende mate aanwezig zijn;
 2. Zwarte pigmentatie van de neusspiegel, zwarte of witten haren, vooral in de oren, aan het staart-einde of rond de neus;
 3. Grote witte vlekken waar zij zich ook op het karkas bevinden;
 4. Een kwaadaardig, agressief karakter;
 5. Een duidelijk fysieke misvorming.

 

3.  Identificatie en Stamboek registratie

 

 Inleiding

Stamboekregistratie biedt de mogelijkheid om van de runderen de afstammingsgegevens te registreren. Ieder lid met raszuivere stamboekdieren neemt deel aan de erkende stamboekregistratie waar de kwaliteit van de gegevens worden gewaarborgd en bruikbaar zijn voor indexberekening, predicaten en publicatie van de door het stamboek uitgegeven documenten.

Deelname

 1. De identificatie en registratie geschiedt op basis van wettelijke regelgeving;
 2. De deelname aan de stamboekregistratie is vrijwillig;
 3. De basis stamboekregistratie geschiedt door CRV Holding BV;
 4. Door het Limousin Stamboek zijn aanvullende bepalingen t.a.v. de stamboekregistratie geformuleerd, opgesteld en geïmplementeerd.

 

Inschrijving stamboeken

Het Limousin Stamboek onderscheidt 2 stamboeken:

 1. Hoofdstamboek;
 2. Hulpstamboek.

 

 1. Exterieurbeoordeling (bedrijfskeuring)

 

 Doel

Het doel van de exterieurbeoordeling en de vastlegging van de gegevens is in de eerste plaats het verkrijgen van ondersteunende informatie voor de kuddeselectie van de deelnemer, maar is ook tot bevordering van de fokkerij voor een raszuivere Limousinpopulatie.

 

 Deelname

 1. Ieder lid van het Limousin Stamboek kan zich vrijwillig aanmelden voor deelname aan de exterieurbeoordeling;
 2. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de exterieurbeoordeling zodanig kan plaatsvinden dat een optimale keuring mogelijk is. Zo dienen dieren op de afgesproken tijd met voldoende ruimte vast te staan en moet de ruimte waarin de dieren worden gekeurd voldoende verlicht en veilig zijn;
 3. Handelingen met het doel het resultaat van de beoordeling te beïnvloeden is niet toegestaan;
 4. De inspecteur kan dieren weigeren te beoordelen indien volgens zijn waarneming niet gehandeld is naar wat in dit artikel is omschreven.

 

 Keuringsrapport

Bij de exterieurbeoordeling wordt gebruikt gemaakt van een Keuringsrapport overeenkomstig het standaard model voor de Vleesveestamboeken en de beoordeling geschiedt volgens de brochure “Technische Gids Limousin keuring” van het LSN.

 

Vastlegging exterieurgegevens

Alle scores van de exterieurgegevens worden vastgelegd in het geautomatiseerde bestand van CVR  Holding  BV te Arnhem en worden tevens in het ZooEasy geautomatiseerd systeem van LSN opgeslagen.

 

 1. Predicaten

 

 Doel

Door het toekennen van een predicaat wil het LSN de aandacht vestigen op uitzonderlijke fokeigenschappen van een kwalificerend dier met als doel deze dieren een meerwaarde toe te kennen en maximaal te benutten voor de fokkerij binnen de Limousinpopulatie.

 

Het Limousin Stamboek kent de volgende predicaten:

 1. Predicaat Moedereigenschappen (RM en RME) toegekend aan dieren met een vooraf gedefinieerde minimale exterieurscore en minimale genomics score;
 2. Predicaat Vleeseigenschappen (RV en RVE) toegekend aan dieren met een vooraf gedefinieerde minimale exterieurscore en genomics score.

 

Het aantal predicaathouders moet circa 15% van de totale raszuivere Limousinpopulatie van het LSN zijn. Zodra het percentage van 15% wordt overschreden worden de minimale eisen opnieuw gedefinieerd.

 

 

 1. Veilingen

 

 Doel

Door middel van het collectief organiseren van veilingen, in de vorm van een “Show & Sale” concept wil het bestuur van het Limousin Stamboek enerzijds de verkoop van fok-typische dieren met een goede afstamming en een goed fokeigenschappen bevorderen voordat deze voor de slacht worden afgevoerd. Tijdens de veiling zal steeds een minimale inzetprijs worden gehanteerd. Het uitgangspunt is daarbij dat het geheel geschiedt met voor de fokker en gebruiker aanvaardbare prijzen. Tevens verleent het bestuur medewerking aan veilingen die tijdens (nationale) keuringen door derden worden georganiseerd.

 

 1. Slotbepalingen

 De artikelen van dit huishoudelijk reglement en dat van het supplement  “Regels en voorwaarden” mogen niet in strijd zijn met de statuten van het Limousin Stamboek Nederland.

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van 15 februari 2017

Advertentie Adverteer bij ons!