Limousin veiling

De veiling van Limousin- stieren is de graadmeter van de waarde van de stier. De waarde is afhankelijk van de informatie waarover de bieder kan beschikken.  Daar is het opfokstation destijds voor opgestart door de toenmalige voorzitter Jan Gielen. Zijn idee was om de BESTE Limousinstieren van Nederlandse Limousinfokkers boven water te krijgen en te behouden voor de fokkerij.

Stiertjes van zowel bekende grote fokkers als van nog onbekende- en kleine fokkers.  En een veiling daar aangekoppeld. De BESTE stier is voor de koper dikwijls anders.

Een topfokker wil een stier met het hoogste aantal punten en de beste bloedlijnen.

Een Limousinhouder in de natuurgebieden wil een stier voor lichte kalfjes en een Limousinhouder die levert aan de slager let vooral op de wensen van de klanten van de slager.  Die wil vlees met een goed verhaal tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding.  De ene klant heeft een andere prioriteit dan de ander.  Maar zeker is dat iedereen hetzelfde kiest als die voor de toonbank staat.  Malsheid, kleur van het vlees en de juiste vet- vleesverhouding.  Malsheid en kleur heeft indirect met het karakter te maken. Als een dier onrustig is bij het slachten komt dit niet ten goede aan de kleur van het vlees. Ook de spieren zijn gespannen, wat ten koste van de malsheid gaat.

De vet- vleesverhouding is een even belangrijke als moeilijke beoordeling bij het levende dier.Daarom gaat het stamboek bekijken of DNA profilering daar een bijdrage aan kan leveren.

Deze pagina is bedoeld om de koper over te halen om te kiezen voor een stier van het opfokstation met informatie van de fokker en medewerking van het Limousin Stamboek.  Ook is het belangrijk dat meerdere fokkers een Limousin stier plaatsen om meer keuze mogelijk te maken voor de bieders.

Het Limousin Stamboek stelt daarom alle ruimte op deze pagina beschikbaar om de Limousin fokkers, die een stier plaatsen op het opfokstation, informatie kunnen geven over hun stier, om op de veiling een goede waarde te behalen.

B.v. informatie over het bedrijf van de fokker, de vader en moeder van de stier met foto, de bloedlijnen, het karakter, makkelijk afkalven en de slachteigenschappen.

Kortom zo gunstig en eerlijk mogelijk voor de komende bieders.

 

Er liggen volop kansen zowel voor de aanbieder als voor de koper!