Verslag open dag bij Familie Berden in Odiliënberg

in algemeen

 

  

De LSN open dag die jongstleden zaterdag in de schilderachtige omgeving van Odiliënberg bij gastgezin familie René Berden is gehouden mag een groot succes genoemd worden. De opkomst voor dit aangename evenement was bovengemiddeld en deze mooie zomerdag stond in het teken om de sociale contacten onder leden te bevorderen. Het resultaat mocht er dan ook wezen; de presentaties die er zijn gehouden waren interessant en leerzaam en bovendien was de sfeer uitermate ontspannen en prettig onder de aanwezigen.

    

De openingswoorden van de voorzitter werden gecomplimenteerd met koffie, thee en een grote punt heerlijke taart. De presentatie werd verzorgt door rundvee gedragsspecialist Ronald Rongen die zijn methode “lage stress veehouderschap” met aanstekelijke overtuiging en enthousiasme aan de man bracht. De lezing bestond uit 2 delen, het eerste deel ging over het nut van de horens van rundvee en het tweede deel bestond uit het drijven van vee zonder dwang of dwangmiddelen, dat met een duur Engels woord “low stress stockmanship” wordt genoemd.

  

Weinig aanwezigen hebben kunnen bevroeden dat koehorens zo’n productief nut kan hebben voor de koe. Menigeen heeft weleens vernomen dat je van horens de leeftijd en het aantal keer afkalven kan aflezen, maar het additionele nut voor opslag van allerlei nuttige stoffen dat dagelijks bijdraagt aan het onderhoud, levensbehoefte en de beschermingsfunctie voor ziektes, verbaasde toch de meesten. Ronald: “Hoe groter de horens op de kop van de herkauwer, des te armer het gebied van zijn herkomst.”

  

In hoofdlijnen werden daarna de gedragseigenschappen van rundvee weergegeven en hoe daarop in te spelen om een gehele kudde koeien zonder dwang te kunnen sturen naar de plaats waar de veehouder ze ook maar hebben wil. Hier en daar werd flink gefronst toen Ronald Rongen overtuigend beweerde dat ook de Limousin zonder dwang naar ieder gewenste locatie kan worden geloodst en dat door juist op speciale manier achter de kudde te bewegen in tegenstelling tot ervoor te lopen met een emmer biks. De verbazing werd des te groter toen het speciale laboratoriumonderzoek aan de orde kwam namelijk dat men het oog van de koe heeft aangesloten aan een computer en daardoor het werkelijke gezichtsveld van de koe is ontvouwd. Was u tot vandaag in de veronderstelling dat de koe geen kleuren kan onderscheiden zoals de mens dat kan, dan heeft u het blijkbaar toch mis, want dit “oogonderzoek” heeft uitgewezen dat de koe de kleuren rood, blauw en geel kan zien, aldus Ronald Rongen.

  

Dat was allemaal even slikken voor veel ervaren limousinfokkers, want er werden diverse paradoxen opgedist die voor de meesten onder ons haaks staan op de dagelijkse praktijk. Dat ligt volgens Ronald Rongen pertinent niet aan het vee, maar juist aan de veehouder. Niettegenstaande zijn betoog, we zijn immers nooit te oud om te leren! De theorieën die ons zijn uitgelegd waren bijzonder interessant en nuttig en zullen we dan ook zeker toetsen aan de praktijk.

  

Na de presentaties gaf René Berden een korte samenvatting over zijn bedrijf en bedrijfsvoering en kregen we daaropvolgend een rondleiding op het bedrijf. Daarna werden we met platte wagen en daarop comfortabele strobalen naar de kuddes in de wei gebracht. De eerste aanblik van hun kwalitatieve Limousinkudde vertoonde meteen een uniformiteit die foktechnisch goed tot stand is gebracht. Prachtige conformatie, lengte, ontwikkeling en bespiering was duidelijk zichtbaar en de mooie uiers en gezonde, ruim ontwikkelde kalveren waren blijk van goede moedereigenschappen. Er zijn steeds correcte bloedlijnen gebruikt waarbij de aangekochte fokstieren van topfokker Hilkens een duidelijk invloed hebben gehad. Met name de bekende stieren Unisson en Equador hebben hun stempel gedrukt op deze kudde.

  

De dag werd afgerond met een overheerlijke barbecue, waaraan werkelijk niets ontbrak. Nadat we de familie Berden nogmaals hartelijk hebben bedankt voor hun gastvrije ontvangst en goede zorgen, ging iedereen aan het einde van de middag voldaan zijns weegs.