Bericht van het stamboekbestuur aan leden

in algemeen

Geachte LSN leden!

Al hoort u ons niet iedere dag, toch zijn we druk bezig om het stamboek een professionele vorm te geven naar de toekomst. Het stamboek wilt u hierbij op de hoogte brengen van de volgende zaken.

Aparte ledenvergadering:

Het stambestuur heeft besloten dat er geen aparte ledenvergadering zal worden belegd ten aanzien van de ontwikkeling van een tweede Limousinvereniging in Nederland. Hoewel de voorzitter de optie voor een ingelaste ledenvergadering voor de leden wel wilde openlaten over dit onderwerp, hebben de overige bestuursleden gemeend en besloten om geen aparte ledenvergadering aan dit onderwerp te wijden. Het voltallig stamboekbestuur is er unaniem van overtuigd dat onze vereniging met haar nieuwe strategie en doelstellingen en de nieuwe stappen die zij reeds heeft gezet voor de vereniging en haar leden de juiste koers is. Voorts meent het bestuur dat zo’n vergadering eerder zal ontaarden in emotioneel wroeten in zaken die geen keer hebben, dan dat het constructief werkt voor onze vereniging. Integendeel, het stamboekbestuur wil in de komende tijd laten zien dat we als vereniging niet stilstaan en langzaam maar zeker een stevige basis hebben voor de toekomst en wil daarbij tevens werken aan eenheid en samenhorigheid. Het stamboekbestuur heeft er alle vertrouwen in dat we daarin zullen slagen met ons huidig ledenbestand!

Nieuwe keurmeester:

De vereniging heeft inmiddels een nieuwe keurmeester gevonden in Evert Rozendaal. Evert Rozendaal is 44 jaar en woont met zijn vriendin Iris in Putten en hebben samen 4 jongens van respectievelijk 16, 13, 8 en 6 jaar. Zijn dagelijks beroep is vleeskalverenhouder en heeft daarvoor 17 jaar lang Verbeterd Roodbonte runderen gefokt. Mede door macro-economische omstandigheden rondom de mestproblematiek moest Evert zijn bedrijf reorganiseren en omschakelen. Evert heeft veel deelgenomen aan keuringen, waar hij met zijn eigen gefokte vee talloze prijzen won. Hij heeft nog steeds zitting in het bestuur van VRB stamboek en als hobby neemt hij maar liefst al 15 jaar deel aan een jaarlijkse georganiseerde cursus vee beoordelen. Verder is Evert voor het VRB stamboek afgevaardigde voor de federatie FVN. Evert vindt het een prachtige uitdaging om te mogen keuren voor het Limousin Stamboek en hoopt dat de fokkers tevreden zullen zijn met zijn bijdrage. Samen met het limousin stamboekbestuur heeft Evert een zeer geslaagde uniformeringssessie gehouden, waarbij we onderling de keuringspuntjes hebben aangescherpt en hoopt hij u spoedig persoonlijk op uw bedrijf te mogen ontmoeten. Welkom bij ons Evert! (e-mail: volenbeek@hetnet.nl en zijn mobiel is: 0630276949) Tevens kunnen wij u melden dat Evert met de nieuwe App van CRV zal gaan werken, waarbij de resultaten meteen in het systeem online kunnen worden opgeslagen terwijl hij keurt. Dit voorkomt fouten achteraf door allerlei invoer-handelingen.

 Stamboek kaarten

De stamboek kaarten van het afgelopen seizoen zijn inmiddels gereed. Het was een enorme taak om alle gegevens een voor een met de hand uit het systeem te halen, maar we zijn er uiteindelijk toch in geslaagd. Bij CRV werkt men aan een nieuw systeem dat in de toekomst weer data kan exporteren om stamboekkaarten voor de stamboekverenigingen te genereren. U kunt dus uw stamboekkaarten nog deze maand tegemoet zien. Helaas is de situatie niet zo eenvoudig om stamboekkaarten te produceren voor leden die hun lidmaatschap bij onze vereniging hebben opgezegd. CRV blokkeert namelijk alle gegevens in hun Iris-systeem zodra een lid bij onze vereniging heeft opgezegd, dan wel wanneer een lid zijn dieren verkoopt aan niet-leden. Wij kunnen dan deze gegevens niet meer benaderen. Is dat bij u het geval, en wilt u alsnog stamboekkaarten ontvangen, neem dan persoonlijk contact op met Nelleke den Braber; penningmeester@limousin-stamboek.nl dan zullen wij ieder geval afzonderlijk behandelen.

Algemenen leden vergadering 2017

De datum van de eerstkomende Algemene Ledenvergadering is op woensdag 15 februari om 19:30 -21:30; de locatie wordt nader bepaald en zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd.

Show en Sale

Het stamboekbestuur heeft in navolging van een van haar primaire doelstellingen goed gedacht om voor haar leden commerciële kansen te creëren voor de afzet van hun fokvee en daarvoor een Show en Sale te organiseren en dit evenement proberen (bij voldoende belangstelling) voor de eerste keer te laten plaatsvinden op zaterdag 13 mei 2017. U kunt daarvoor zowel vrouwelijke als mannelijke dieren tussen 12 en 24 maanden opgeven die u daar wilt showen en verkopen bij de secretaris van ons stamboek, Daan Venter, secretaris@limousin-stamboek.nl

Ten aanzien van de veterinaire eisen voor dit evenement, gelden dezelfde eisen als voor de jaarlijkse nationale keuring. Dit betekent dat u als bedrijf IBR en Lepto vrij gecertificeerd dient te zijn en indien niet, dienen de deelnemende dieren op dierniveau onderzocht te zijn op deze ziekten. Details hierover en ook over de locatie, zullen we later met u communiceren. Er is plaats voor een beperkt aantal dieren, dus wacht u niet te lang met het opgeven van de dieren?

 Nationale keuring 2017

De nationale limousinkeuring voor 2017 wordt tijdens de NVM in Zwolle gehouden op de datum van 14 oktober 2017. Reserveer dus alvast deze datum in uw agenda, maar vooral, selecteert u reeds een aantal dieren waarmee u wilt participeren! We hopen op een loyale opkomst van leden met voldoende dieren.

 Additionele keuring

Behalve de keuring in Zwolle heeft het bestuur besloten dat een deelname aan de Streekdagen in Almkerk een waardevolle aanvulling is om een keuring te organiseren. Dit evenement vindt plaats op 2 september tijdens de streekdagen in Almkerk. Kijkt u alvast eens op www.streekdagen.nl en overtuig uzelf van een fantastisch evenement voor uw gezin. Tijdens dit evenement willen wij proberen om het Show en Sale evenement te herhalen, zodat we zowel in het voorjaar als in het najaar een Show en Sale evenement kunnen houden.

Met hartelijke groeten, mede namens het LSN-stamboekbestuur,

Daan Venter,

Secretaris LSN