De jaarlijkse keuring 2015 tijdens de NVM te Zwolle

in algemeen

Wij mogen allemaal tevreden terugkijken op een prachtig verlopen keuringsevenement jongstleden zaterdag, dat reeds op prettige wijze aanvang nam tijdens de voorbereidingen en tijdens de gezellige borrel met aanwezigen op vrijdagmiddag en vrijdagavond.

Omdat de stamboeken geen gelegenheid hadden om aan het einde van het evenement in het openbaar het evenement af te sluiten en in het bijzonder alle betrokken mensen te bedanken die op enige wijze zich loyaal verdienstelijk hebben gemaakt op vrijdag en zaterdag, heeft het bestuur dit aan ieder persoonlijk gedaan na de keuring. Desniettegenstaande willen wij namens het bestuur, langs deze onpersoonlijke weg, nogmaals iedereen hartelijk bedanken en opmerken dat dat het ons als bestuur zeer goed heeft gedaan om met zoveel loyale vrijwilligers, met elkaar, een mooi evenement te organiseren. Heel hartelijk bedankt voor zo’n loyaliteit en betrokkenheid, de dag is hierdoor een onvergetelijk evenement geworden.

Tevens heeft het bestuur gemeend om vanaf dit jaar een “fokker van het jaar” te bekronen waarbij het bestuur unaniem koos voor Eddy & Lieve Claeys met hun Limousinhof kudde. Eddy en Lieve Claeys hebben een record aantal excellente dieren gefokt over het afgelopen jaar, werkelijk een fantastische prestatie en daarom ook een terechte bekroning van deze jaarlijkse bijzondere titel. Zowel de verkiezing als de prijsuitreiking heeft met het bestuur plaatsgevonden na de keuring en een foto hiervan vindt u alsnog aangehecht.

Tenslotte is het interessant en voor Nederland zeer promotioneel te noemen dat op dezelfde dag dat wij onze keuring in Zwolle hielden, in Engeland het presigieuze Carlisle “show & sale” evenement plaatsvond. Hierbij werd Trueman Jagger algeheel kampioen en wat deze bekroning bijzonder maakte was dat beide ouders van deze stier in Nederlandse handen zijn, een nakomeling van vader Ampertaine Gigolo (Reserve kampioen stieren op de vorige NVM in Zwolle) en moeder Trueman Grazia (Nederlands kampioen in 2014). Trueman Jagger is een embryo uit deze ouders en heeft behalve dat hij een paar zomershows wist te winnen, ook dit topevenement op zijn naam weten te schrijven. Hier bleef het niet alleen bij! De stier werd ’s middags voor een wereldrecordbedrag van omgerekend circa € 201.000 verkocht aan een syndicaat van vier Engelse kopers!

Bij alle mooie dingen die plaatsvonden mag ook wel genoemd worden dat het bijzonder te noemen is dat tijdens de keuring van dit jaar zowel algeheel mannelijk kampioen en algeheel vrouwelijk kampioen zeer jonge dieren zijn, die kwalitatief zo goed waren dat de bekende Engelse jury James Cooper er niet aan voorbij kon om dit tweetal algeheel kampioen te kronen. Dat James Cooper serieus werk van zijn jurytaak maakte werd ons op vrijdag al duidelijk. Hij wilde geen lijsten zien, geen namen zien, geen afstammingen zien, geen rubrieken zien, met niemand over de dieren of deelnemers praten, ook niet bij de borrel vrijdagavond ervoor aanwezig zijn, om maar niet te kunnen worden beïnvloed in zijn jureren. De tolk Addy Moree, zelf een kenner van Limousins merkte van deze jury nog op: “James is een hartelijk persoon, die in zijn keuzes steeds goed te volgen was”. Wij zijn het met hem eens.