Mededeling Bestuursbesluit

in bedrijfsinspectie
Het bestuur heeft besloten dat alle te keuren dieren aangebonden moeten staan, zowel stieren als koeien. Het aanbinden dient te geschieden op een verharde ondergrond, met voldoende ruimte voor het keuren.

Voor het keuren van jongvee, vooraf overleg met de keurmeester. Mocht er jongvee los gekeurd moeten worden dan mogen er geen stieren in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er aan deze voorwaarden niet voldaan (kan) worden,dan heeft de keurmeester toestemming het bedrijf te verlaten.

Het bestuur.