Cot roept inzenders op om broutards aan te melden voor 27 november

in algemeen

Het COT roept inzenders van slachtstiertjes op om voor 20 november as. broutards op te geven voor de veiling van 27 november.

Let op: Inzenders kunnen deze Nederlandse broutards (tussen 7 en 12 maanden) aanmelden tot en met zaterdag 20 november.

De procedure hiervoor is simpel.

Inzenders melden hoeveel slachtstiertjes er zijn om geveild te worden en maken een korte video van de stiertjes. De stiertjes behoeven niet fysiek te worden ingezonden en blijven op het bedrijf van herkomst, totdat ze door de koper worden geladen.

De vorige broutardsveiling was succesvol en het COT bestuur hoopt op voldoende aanmeldingen voor 27 november om dit succes te kunnen continueren.