ALV op woensdag 4 maart 2020

in algemeen

Geachte leden van het Limousin Stamboek Nederland,

Het doet het bestuur van LSN genoegen onze leden uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2020.

Datum: Woensdag 4 maart 2020, aanvang 19:30 uur
Locatie: Kortland 42, 2954 LD Alblasserdam

U ontvang van ons de agenda en relevante stukken per mail voor of op 19 februari 2020.

U kunt zich aanmelden vóór 26 februari 2020 middels een e-mail gericht aan secretaris@limousin-stamboek.nl met vermelding van het aantal personen. U bent welkom om eventueel andere geïnteresseerde personen mee te nemen. Het bestuur doet een beroep op de leden om vooraf aan te melden zodat we een goede planning kunnen maken voor de accommodatie.

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting.

Namens het stamboek bestuur, hartelijk welkom en tot ziens op DV woensdag 4 maart 2020.

Hartelijke groet,

Daniel Venter, Secretaris Limousin Stamboek Nederland