Vleesvee eindelijk definitief vrijgesteld van fosfaatrechten

in algemeen

Beste leden en belangstellenden!

Belangrijk nieuws voor onze branche. In het nieuws lazen we vandaag (23 oktober 2018) dat de vrijstellingsregeling fosfaatrechten voor vleesveehouders door de overheid definitief is vastgesteld. Let wel, de termijn voor het aanmelden van deze regeling bij RVO verschilt voor vleesveehouders die voor de regeling in aanmerking willen komen en reeds fosfaatrechten hebben toebedeeld gekregen (24 oktober tot uiterlijk 6 november) en vleesveehouders die voor de regeling in aanmerking willen komen en nog geen fosfaatrechten hebben gekregen (24 oktober tot uiterlijk 1 december). Wanneer u niet in aanmerking wilt komen voor de vrijstelling hoeft u voorlopig niets te doen.

Vrijstellingsregeling fosfaatrecht vleesvee definitief

De vrijstellingsregeling voor het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveebedrijven gaat definitief door. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en vleesveehouders kunnen zich vanaf 24 oktober tot 1 december aanmelden bij RVO.nl.

Met de regeling kunnen vleesveehouders vrijstelling krijgen voor het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij. Om te voorkomen dat melkveehouders jongvee ‘parkeren’ bij vleesveehouders, geldt het fosfaatrechtenstelsel ook voor vrouwelijk jongvee op vleesveebedrijven.

Vrouwelijk jongvee niet naar melkveebedrijf

Om voor de vrijstellingsregeling in aanmerking te komen moeten vleesveebedrijven aantonen dat de vrouwelijke runderen van deze bedrijven niet bij melkveebedrijven terechtkomen. Dat geldt niet alleen bij directe verkoop van een dier, maar ook bij eventueel volgende kopers in binnen- en buitenland. Het bedrijf dat vrijgesteld wordt voor het fosfaatrechtenstelsel is hiervoor verantwoordelijk. “Omdat de gevolgen voor het vrijgestelde bedrijf groot kunnen zijn als een dier later alsnog op een melkproducerend bedrijf terechtkomt, zal de verkoper goede afspraken moeten maken met de koper. Dit kan door een kettingbeding op te nemen in de koopovereenkomst”, schrijft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2018 is een overgangsjaar

Bedrijven die vrijstelling aanvragen mogen voor het jaar waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd geen melk- of kalfkoeien of jongvee voor de melkveehouderij houden. In- of uitscharen van vee mag alleen bij bedrijven die ook gebruikmaken van de vrijstellingsregeling. Voor 2018 geldt dat bedrijven vanaf het moment van aanmelden geen vee meer in- of uit mogen scharen op niet-vrijstellingsbedrijven. Als dat eerder in het jaar wel is gebeurd, kunnen ze nog wel gebruikmaken van de regeling. 2018 is een overgangsjaar.

Deelnemers aan de regeling moeten de fosfaatrechten die toebedeeld waren aan het bedrijf, inleveren. De veehouders krijgen hiervoor geen vergoeding, maar hoeven vervolgens ook geen fosfaatrechten meer te kopen als ze willen uitbreiden.

Lees ook: Ingeleverd fosfaatrecht vleesvee niet voor knelgeval

Opnieuw fosfaatrechten kopen

Bedrijven die hun fosfaatrechten al verkocht hebben, maar alsnog in aanmerking willen komen voor de vrijstellingsregeling, moeten eerst zoveel rechten terugkopen als ze toebedeeld hadden gekregen. “Dit criterium kan niet worden omzeild door een nieuw bedrijf te starten”, aldus het ministerie.

Vrijstellingsregeling is tijdelijk

Deze vrijstellingsregeling is een tijdelijke maatregel. Parallel hieraan wordt een wetsvoorstel voorbereid dat zorgt dat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten blijft. Het ministerie verwacht dat 1.300 zoogkoeienbedrijven gebruik zullen maken van de regeling.

Bron: De Boerderij.

Uw LSN bestuur