Even voorstellen; nieuwe sponsor! DLV Advies

in algemeen

Het doet het bestuur van LSN genoegen u een nieuwe sponsor te introduceren! DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties die actief zijn in de agrarische sector. Wij staan voor Advies én Resultaat. Geen mooie praatjes, maar eerlijk en oprecht advies en no-nonsens oplossingen. Ons werk is altijd gericht op meer resultaat voor de agrarisch ondernemer. Onze specialisten adviseren op de terreinen bouwfinancieel managementmestenergiemakelaardijschade en het verbinden van ketenpartijen.

Naast individuele advisering op bedrijfsniveau begeleidt DLV Advies agrarische studiegroepen en zijn wij actief in innovatieve Agri & Food-projecten. DLV Advies adviseert dan ook meer dan alleen ondernemers in de agrarische sector. Ook juristen, verzekeraars, financiers, accountants en overheden kunnen bij ons terecht. Door het brede werkterrein en onze diepgewortelde kennis overzien we als geen ander het gehele agrarische speelveld. De combinatie van praktische agrarische kennis en inzicht in de keten maakt van DLV Advies dé partner voor advies & resultaat.

Een nieuwe Limousin stal met DLV Advies

DLV Advies staat voor advies én resultaat. Wij adviseren ondernemers, bedrijven en instanties in de agrarische sector. Dat doen we op een eerlijke en oprechte manier, met als resultaat no-nonsens oplossingen. Want ons werk is altijd gericht op meer resultaat voor de ondernemer.

Onze adviseurs zijn van alle markten thuis, zo ook van de bouw. Voorzitter van het Limousinstamboek Teus Dekker uit Alblasserdam realiseerde met hulp van DLV Advies een innovatieve stal voor 130 limousins. Zonder stro, met Groene Vlagroosters en ligboxen en met speciale aanpassingen aan de stal, is een optimaal resultaat gecreëerd voor dierenwelzijn, veiligheid en hygiëne.

  

Het bijzondere aan de stal van Dekker is dat hij een systeem gebruikt dat zelden in de vleesveehouderij voorkomt. Zo is er een drijfgang tussen twee afdelingen met jongvee, zodat dieren er per groep uit- of in kunnen gaan. Met de bijzondere wensen van Dekker en het specialisme van Christiaan de Ruijter, projectleider en adviseur bouw bij DLV Advies, is uiteindelijk het gewenste resultaat ontstaan.

  

Fosfaatrechten

Naast advies voor de (ver)bouw van stallen, is advies over de mestboekhouding of fosfaatrechten vaak ook welkom voor de ondernemer. Het is de bedoeling dat zoogkoeienhouders straks kunnen kiezen of ze wel of geen fosfaatrechten willen voor hun vrouwelijk jongvee dat opgefokt wordt tot zoogkoe. Freddy Keurhorst, adviseur rundvee bij DLV Advies ligt toe: “Op dit moment overlegt minister Schouten met Brussel of deze vrijstellingsregeling voor fosfaatrechten voor vleesveehouders ingevoerd kan worden. De verwachting is dat rond 1 juli hier meer duidelijkheid over is. Voor de meeste zoogkoeienhouders zal het aantrekkelijk zijn om de fosfaatrechten te accepteren, omdat het om een aanzienlijk waarde gaat. De vrijstellingsregeling is met name aantrekkelijk voor bedrijven die net gestart zijn of die (flink) willen uitbreiden in aantallen dieren.”

DLV Advies heeft kennis van de mogelijkheden die er zijn om fosfaatrechten te verhandelen. Kortom, DLV Advies is specialist op de terreinen bouw, financieel management, mest, energie, makelaardij, schade en het verbinden van ketenpartijen. Kijk voor meer informatie op www.dlvadvies.nl.