Interessante ontwikkelingen in de vleesvee-sector!

in algemeen

Actuele ontwikkelingen Fosfaatwetgeving met kamerbrief.

 

klik hier voor de volledige kamerbrief: kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechten

Verder een paar artikels hierover die in verschillende media te vinden zijn:

  

Fosfaat wetgeving:

Het wil voorkomen dat de inzet van LTO vakgroep Vleesveehouderij Nederland resulteert in een mogelijke oplossing voor  vleesveehouderij en fosfaatrechten. Op 29 maart 2018 is een Kamerbrief over de positie van de vleesveehouderij in het fosfaatrechtenstelsel  gepubliceerd. Na intensief overleg tussen het ministerie van LNV en met name  de vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland lijkt een oplossing nu in het vooruitzicht. LNV heeft namelijk de intentie om een vrijstellingsregeling voor vleesveehouders binnen het fosfaatrechtenstelsel te gaan hanteren. Er wordt naar gestreefd om deze regeling op 1 juli 2018 in te voeren, maar LNV is wel afhankelijk van nader overleg met de Europese Commissie. Ondernemers die gebruik maken van de vrijstellingsregeling kunnen (jongvee van) vleesvee houden zonder fosfaatrechten nodig te hebben.  LTO Nederland is verheugd dat er een oplossing in zicht is!

Deelname aan de vrijstellingsregeling is vrijwillig en er zijn randvoorwaarden aan verbonden. Zo vereist deelname aan de regeling dat de reeds toegekende rechten weer worden ingeleverd. Ondernemers die hun rechten willen behouden kunnen hier ook voor kiezen, zij moeten dan uiteraard wel voldoen aan de nu geldende wetgeving.

Ondanks dat de tekst van de exacte vrijstellingsregeling nog niet bekend is en dat de Europese Commissie nog goedkeuring moet geven is LTO Nederland toch positief over deze ontwikkeling. Er is nu immers eindelijk zicht op een oplossing voor ondernemers. Naast de vrijstellingsregeling geeft de Kamerbrief ook een nadere duiding van de definitie van jongvee. Deze nadere duiding betreft het feit dat diercategorie 101 en 102 op vleesvee-bedrijven geldt voor dieren die (later) bedoeld zijn om een kalf te krijgen (i.c. zoogkoe  te worden). Op zich biedt deze duiding meer inzicht, maar nog steeds leven er vragen bij de exacte uitvoering van de wet: wanneer en door wie wordt bijvoorbeeld bepaald wanneer een jong dier toch niet zal (kunnen) kalven en derhalve in een andere diercategorie (sowieso zonder fosfaatrechten) kan vallen. Ook stelt LNV in de Kamerbrief dat de toekenning van rechten in bepaalde gevallen kan worden herzien.

Op de website van Veeteelt.nl was hierover het volgende interessante bericht te lezen:

Vleesveehouders en veehouders die zeldzame runderrassen houden voor vleesproductie, worden vrijgesteld van fosfaatrechten.

Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De vleesveesector heeft volgens de minister niet bijgedragen aan het verhogen van de fosfaatproductie, maar zou wel in bedrijfsontwikkeling worden gestraft als hun dieren onder de fosfaatwetgeving zouden vallen.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

In de nieuwe regeling zijn er voor jongvee dat gehouden wordt voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt geen fosfaatrechten nodig. Zoogkoeienhouders die wel jongvee aanhouden dat ooit een kalf moet krijgen, kunnen gebruik maken van een vrijstellingsregeling. Daarvoor zullen ze wel afstand moeten doen van de fosfaatrechten die ze in eerder stadium al van de minister hadden ontvangen. Daarnaast moeten de zoogkoeienhouders er zelf zorg voor dragen dat het vee dat van hun bedrijf wordt afgevoerd, niet ingezet wordt voor de productie van melk in Nederland. Ook mogen deze veehouders geen melkveetak hebben of jongvee opfokken voor een melkveebedrijf.

Zeldzame runderrassen

Onder de nieuwe regeling vallen ook dieren van zeldzame runderrassen die gehouden worden voor de vleesproductie. Diverse organisaties alsook Tweede kamerleden hadden er voor gepleit om zeldzame runderrassen buiten de fosfaatwetgeving te laten. Voor zeldzame runderrassen die gemolken worden, geldt het fosfaatrechtenstelsel wel.

De minister wil de nieuwe regelgeving zo snel mogelijk voorleggen aan de Europese Commissie. Ze streeft naar invoering per 1 juli van dit jaar.

 

Het is opmerkelijk dat juist wanneer er t.a.v. de fosfaatwetgeving voor de vleesveesectier mogelijke oplossingen te vernemen zijn, er ook andere ontwikkelingen parallel lopen aan deze ontwikkelingen. Daarom was het interessant om het volgende bericht te vernemen dat De Boerderij over het uitbreiden van de Vandrie Groep plaatste:

  
Foto’s: vandrie.nl

De Vandrie Group neemt een meerderheidsbelang in slachterij Ameco en betreedt daarmee ook de rundvleesmarkt. Beide bedrijven hebben daarover een akkoord bereikt. Ameco is nu nog in handen van de familie Van Westreenen en opende vorig najaar de deuren. De runderslachterij was juist vanuit Amsterdam verhuisd naar Apeldoorn. Directeur Jan van Westreenen blijft het bedrijf leiden en de inkoop van runderen aansturen.

Alle rundvlees van één leverancier

Voor VanDrie is uitbreiding naar de rundvleesmarkt een logische en gewenste stapt, vertelt directeur corporate affairs Henny Swinkels. Steeds meer klanten vragen erom dat de leverantie van alle rundvlees door één partij wordt verzorgd. Ook stijgt de vraag naar hoogwaardig rundvlees van volwassen runderen. “Door de samenwerking kunnen beide partijen beter gehoor geven aan de klantwensen in het luxe vleessegment,” zo heet het.

Beiden voordeel van samenwerking

Beide bedrijven hebben iets te winnen bij de samenwerking. Ameco kan gebruik maken van de wereldwijde afzetstructuur van VanDrie. Van Drie kan, zoals genoemd, een breder segment bedienen. Daarnaast verwachten de partijen met elkaar grote voordelen te behalen bij de optimale verwaarding van de slachtbijproducten en de huiden.