Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2018

in algemeen

Het doet het bestuur van LSN genoegen haar leden uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2018.

 

Datum: dinsdag 27 maart 2018; aanvang 19:30 uur.

 

  

 

Locatie: Het Wapen van Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB Alblasserdam.

 

   

 

Routebeschrijving: https://goo.gl/maps/qL7CzQJU4pE2

 

Aanmelding voor de ALV:

U kunt zich aanmelden vóór 20 maart 2018 middels een e-mail gericht aan secretaris@limousin-stamboek.nl met vermelding van het aantal personen. U bent welkom om eventueel andere geïnteresseerde personen mee te nemen naar de ALV. Het bestuur doet een beroep op de leden om vooraf aan te melden zodat we een goede planning kunnen maken voor de accommodatie.

 

Uitreiking predicaten:

Direct na de ALV zullen er predicaten worden uitgereikt. De predicaten waarvoor dieren in aanmerking kunnen komen zijn zoals eerder vastgelegd en hierbij nogmaals voor u ter informatie: Predicaten-Toekenning-Eisen

– Predicaat Vleeseigenschappen: RV en RVE

– Predicaat Moedereigenschappen RM en RME

Wanneer u dieren heeft die aan de gestelde eisen voldoen en u wilt daarvoor in aanmerking komen verzoeken wij u voor 20 maart een e-mail te sturen aan Nelleke den Braber, penningmeester@limousin-stamboek.nl, met de volgende informatie:

– Naam van het desbetreffende dier met levensnummer

– Een digitale kopie van het Ingenomix Evalim onderzoek.

Waarom de ALV bijwonen?

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2018.

Hartelijk welkom en tot ziens op DV dinsdag 27 maart 2018.

Namens het stamboekbestuur,

Daan Venter

Secretaris