Vleesvee wordt alsnog buiten het “fosfaatreductieplan” gehouden

in algemeen

Even onverwachts als de invoering van het fosfaatreductieplan voor vleesveehouders werd ingevoerd, werd deze regeling vandaag ook weer aangepast zodat deze verplichte fosfaatreductieregeling niet meer voor vleesveehouders geldt.

  

Het was reeds geen geheim meer dat de onverwachte invoering van het fosfaatreductieplan voor vleesveehouders ten doel had om de melkveehouders te stagneren in hun mogelijkheid om hun droge koeien en pinken naar vleesveehouders te loodsen, zodat zij dit vee niet zouden behoeven af te voeren naar de slacht. Vleesveehouders lieten het hier niet bij en kwamen massaal in opstand, met succes en vandaag liet staatssecretaris Van Dam weten dat de regeling voor vleesveehouders alsnog van de baan is. Deze onverwachte wending is natuurlijk gevoed door alle lopende rechtszaken de pas af te snijden en ook om gezichtsverlies van een zo onnauwkeurige invoering te voorkomen. Er wordt via het I&R systeem nog wel nauwlettend in de gaten gehouden of melkveehouders niet alsnog vreemd gaan om hun vee tijdelijk naar vleesveehouders door te sluizen, maar dat zal uiteindelijk wel loslopen. Natuurlijk is dit zuur voor vleesveehouders die reeds massaal, gedreven door de angst voor eventuele boetes, een deel van hun vee in tussentijd hebben afgevoerd.

  

Concluderend, het zal nog wel een juridisch staartje hebben om hier en daar planschade te eisen bij meneer Van Dam, maar in ieder geval zijn we van die vervelende regeling af. Wij kunnen als Limousinstamboek niet aan onze verbeelding onttrekken dat men in Den Haag de strijd om de derogatieregeling naar de toekomst te behouden heeft opgegeven, met het gevolg dat deze hele fosfaatregeling alsnog voor iedereen in heel Nederland de prullenbak in kan. De tijd zal het leren, wij kunnen in ieder geval voorlopig weer rustig slapen.

Uw stamboekbestuur