Overlijdensbericht Adri Mol

in algemeen
 Het zeer droevige bericht dat een van onze prominente ereleden, Adri Mol, uit het leven is weggenomen en van ons is heengegaan heeft ons diep geschokt. Nadat hij woensdag 15 februari jl. nog op de Algemene ledenvergadering aanwezig was, trof vier dagen later een zwaar infarct zijn hart en na een paar dagen tussen hoop en vrees voor zijn leven heeft hij gisteren het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Een grote is binnen LSN gevallen.
Het verlies van zo’n gewaardeerd, prominent lid van LSN, die een zo grote plaats innam tussen ons en binnen ons geliefd stamboek, trof iedereen die het bericht te horen kreeg. Wat een klap voor de familie, maar ook voor LSN. Adri was een man met charisma en voor iedereen die hem kende was hij een zeer gerespecteerd man en meelevend collega. Onze gedachten gaan uit naar de weduwe mevrouw Mol en de kinderen en dan met name naar Peter ons bestuurslid en zijn vrouw. Troostende woorden zijn moeilijk te vinden voor dit grote verlies dat jullie heeft getroffen. Woorden schieten tekort. Van deze plaats wil het LSN met al haar leden u van harte condoleren met dit enorme verlies. Adri is voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart.
 Adri is als erelid tot het einde van zijn leven het Limousin Stamboek Nederland trouw gebleven. Hoe kenmerkend was zijn vaderlijke zorg over het stamboek, als hij na veel wederwaardigheden tijdens een vergadering de microfoon greep en op indringende, liefdevolle wijze de vergadering terecht wees op de noodzaak van eensgezindheid, om elkaar oprecht te waarderen, niet in wat iemand niet is, maar in wat iemand wel is. Dan zweeg iedereen, dan werd het even stil als hij sprak. Adri Mol is niet meer, helaas, we zullen zijn waardevolle stem niet meer horen, maar wel zullen wij allemaal zijn voorbeeld proberen navolgen. Nooit zullen we vergeten wat hij voor het Limousin Stamboek Nederland heeft betekend.
In onze gedachten blijft hij voortleven. Adri Mol was een ouderwets gedegen Limousin fokker, die gevoel had voor Limousins en de Limousin fokkerij. Als geen ander kon hij vanaf de tribune de keuringsdieren stuk voor stuk rangschikken op exterieureigenschappen en iedereen die zijn kudde bezocht was ingenomen met de kwaliteit ervan. Naar wij hebben vernomen wordt Adri Mol op 1 maart in besloten kring begraven. Voorafgaand aan de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.
​Met verdrietige groet, namens het LSN bestuur met al haar leden.